08
Feb

0
nu taxi

Nỗi khổ của nữ lái xe taxi

Nghề lái xe taxi nếu chúng ta nói ra thì chắc ai cũng có thể hình dung đây là công việc của cánh đàn ông chúng ta, chắc không ai nghĩ là phụ nữ lại đi làm lái xe taxi nhỉ, nhưng thực tế là có rất nhiều chị em phụ nữ lại chọn cho […]

Page 12 of 14