10
May

0

Để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông do đa số tài xế sau khi uống rượu bia mà không làm chủ được tay lái khi tham gia giao thông thì có một số ý kiến nên tịch thu phương tiện tham gia giao thông đối với các hành vi có nồng độ cao mà vẫn lái xe.

tich thu xe o to co nong do con cao

Tịch thu xe của tài xế có nồng độ cồn cao.

Khi thảo luận về vấn đề tịch thu phương tiện giao thông đối với phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu bia trong phiên họp thường kì tháng 3. Thủ tướng kết luận, chưa thực hiện biện pháp tịch thu phương tiện với vi phạm này.
Qua nghiên cứu, cơ quan chức năng nêu rõ, việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 171 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Nghị định số 107 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171. Về vấn đề tham giao giao thông mà có nồng độ cồn quá cao.
Qua nghiên cứu của Bô giao thông vận tả thống nhất nhận định, đề xuất của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia là có cơ sở pháp lý, phù hợp với Điều 14 của Hiến pháp 2013 và được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 171. Tuy nhiên, cần có thời gian tuyên truyền, phổ biến, vận động tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và người dân.Vì vậy, tại thời điểm hiện nay, các Bộ đề nghị chưa áp dụng hình thức tịch thu phương tiện đối với hành vi vi phạm nêu trên..
Thủ tướng cũng chỉ đạo, tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục xe ô tô chở hàng hóa được quy định tại Nghị định 171.

No Comments

Reply