05
May

0

Khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh ôtô, theo nghị định số 08/2015./NĐ – CP của chính phủ thì người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình những loại giấy tờ sau:

  • Bản chính Giấy phép liên vận của cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Bản chính Giấy đăng ký phương tiện đối với ôtô nước ngoài tạm nhập, ôtô Việt Nam tạm xuất.
  • Bản chính danh sách hành khách đối với ôtô vận chuyển hành khách.
  • Bản chính tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập, hoặc nộp 1 bản chính Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất – tái nhập có xác nhận tạm xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất với ô tô nhập cảnh, nộp 1 bản chính Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập – tái xuất có xác nhận tạm nhập của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm nhập với những ô tô xuất cảnh.
cac giay to can thiet khi xuat nhap canh o to

Các giấy tờ cần thiết khi xuất nhập cảnh ô tô.

Theo Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng ôtô nhập cảnh hoặc xuất cảnh thì thực hiện theo quy định tại Hiệp định và các văn bản hướng dẫn, thực hiện quản lý rủi ro để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, xác nhận tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đối với ôtô nhập cảnh, xuất cảnh là trách nhiệm của cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ hải quan.

Về việc giám sát hải quan đối với ôtô xuất cảnh, nhập cảnh cũng được Nghị định quy định rõ. Cụ thể, trong địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan hải quan chủ trì và sử dụng phương tiện kỹ thuật để giám sát ôtô nhập cảnh, xuất cảnh. Ngoài địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan công an sẽ chủ trì, phối hợp các Bộ, Ngành liên quan tổ chức có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ôtô nhập cảnh, xuất cảnh.

Trung tâm đào tạo lái xe Thành Công tổng hợp.

No Comments

Reply